onsdag den 27. september 2017

Find dit livsformål

På tide at sætte fokus på dig selv og dit “kald”? 
Få inspiration og sparring til at skærpe dine mål, opdage nye sider af dig selv, få dit helt eget netværk af visionære kvinder og (gen)opdage formålet med dit liv – dit “kald”.
Hanna Snorradottir er din sparringspartner på et enestående workshopforløb for dig, der er parat til at tage dit kald alvorligt.
 • Har du mange bolde i luften og brug for at skærpe prioriteringerne af dine arbejdsopgaver?
 • Er du stresset over manglende overblik, og at døgnets 24 timer ikke rækker til alle dine gøremål – på arbejdet og i hjemmet?
 • Har du det hele, men føler stadig, at du mangler noget i dit liv?
 • Er du træt af at udsætte dine drømme til ”en skønne dag”?
 • Føler du, at dit liv i højere grad bliver styret af omstændighederne end af dine egne bevidste valg?
 • Eller er du ret tilfreds med dit liv, men har svært ved at vælge til eller fra?
Kan du svare JA til et eller flere af ovenstående spørgsmål? Så vil du få stor glæde og stort udbytte af at deltage i workshoppen FIND DIT LIVSFORMÅL.
FIND DIT LIVSFORMÅL er et unikt tilbud på markedet, en totalt transformerende workshop skræddersyet til en ambitiøs kvinde som dig, der gerne vil få stillet skarpt på, hvor du vil hen med dit liv, og gøre i år til det år, hvor du for alvor kommer ud over stepperne. Uanset om du går med tanker om langsigtede karriereplaner på dit nuværende arbejde, jobskifte, drøm om at tage en uddannelse, springe ud som selvstændig, være hjemmegående eller noget andet, vil du få redskaberne til at finde dit ”kald”. Du vil få gjort status over dit liv og sat fokus på dine mål, blive inspireret til at opdage helt nye sider af dig selv og tage lederskabet af dit liv i egne hænder.
På FIND DIT LIVSFORMÅL får du knowhow, værktøjer, coaching, inspiration og (k)ærlige kreavtive indspark og et uvurderligt netværk af ligesindede kvinder, mens jeg understøtter dig i din proces med at skabe det autentiske, kreative og powerfulde liv, som du fortjener.
Når du forlader workshoppen, vil du:
 • Have redskaberne til at definere dit “kald” – et kald, som omfatter det, du allerhelst ønsker at bidrage med i denne verden, og som indbefatter dine unikke talenter, interesser, drømme og værdier.
 • Ikke alene være klogere på, hvor dine allerstørste styrker ligger, men hvad du dybest set længes efter i dit liv.
 • Have rejst i dine indre landskaber og mærket efter, hvilket budskab din krop fortæller dig.  
 • Have identificeret kilderne til glæde i dit liv.
 • Ikke alene vide, hvor du ønsker at være om 5 år, men også hvordan du tager de første skridt til at nå derhen.
 • Være afklaret med, hvilke gøremål du ønsker at sætte fokus på, og hvilke gøremål du skal vælge fra.
Som deltager får du:
 • En intensiv workshopdag med viden, værktøjer, inspiration, øvelser og handlingsplaner.
 • Håndplukkede tips og øvelser.
 • Buddy-ordning med en medkursist for at understøtte fremdrift og til ideudveksling.
”Find dit livsformål var en VAUW-oplevelse for mig! Jeg tager en ny vision med mig herfra, som er både stærk, klar og realistisk at gennemføre. Opbygningen af workshoppen var rigtig god med visualiseringsøvelser, Hannas personlige historie og vores arbejde med egne visionshistorier. Hanna er en meget stærk og autentisk formidler, opmærksom, professionel og tillidsvækkende.”

Boost dit personlige lederskab

Boost dit personlige lederskab
På tide at lade lysten vinde over pligten i dit liv? 
 • Er det tit pligten der vinder over lysten i dit liv?
 • Opfylder du ofte andres behov først, på arbejdet og i hjemmet,  og sætter dine egne i sidste række?
 • Har du på fornemmelsen, at det i højere grad er andre mennesker og omstændighederne der bestemmer over dit liv?
 • Har du nogle gange svært ved at træffe beslutninger i dit liv?
 • Har du svært ved at trænge igennem med dine synspunkter og/eller forhandle den løn du fortjener?
 • Bliver du nogle gange såret når du modtager (konstruktiv) kritik?
Hvis du har svaret JA til bare ét af disse spørgsmål er ”Boost dit personlige lederskab” workshoppen som skabt til dig.
Når du forlader workshoppen vil du:
 • Være klogere på hvordan du skaber det liv du dybest set ønsker at leve – uden at du lader overdreven pligtfølelse, perfektionisme eller præstationsangst styre dit liv.
 • Definere din succes ud fra dine egne kriterier.
 • Være i stand til at prale og fremhæve det du er rigtig dygtig til uden at blinke med et øje.
 • Have redskaberne til at mærke efter når du står overfor vigtige beslutninger og en model, som støtter dig i beslutningsprocessen undervejs.
 • Vide hvordan du giver og modtager feedback på en konstruktiv måde.
 • Være i stand til at tage i mod ros og komplimenter.
 • Vide hvordan du siger fra på en konstruktiv måde.
 • Definere hvordan du får mere glæde og nydelse ind i din hverdag.
Som deltager får du:
 • En intensiv workshopdag med viden, værktøjer, inspiration og øvelser.
 • Håndplukkede tips og øvelser.
 • Buddy-ordning med en medkursist for at understøtte fremdrift og til ideudveksling.

mandag den 25. september 2017

T e r a p e u t i s k s a m t a l e

Tanken er at give klienten muligheden for at tilegne sig et brugbart og simpelt psykologisk værktøj der kan benyttes ”her og nu", for at opnå personlig klarhed og handlekraft.

Der anvendes en kombination af teknikker som:Process inquiry, Gestalt, Counseling, Coaching.

Eksempler på problemstillinger der arbejdes med er:
Livskriser, manglende glæde, stress, tristhed, ægteskab, kærlighedsrelationer, arbejdspladsen, kollegial utilfredshed, utryghed, manglende evne til at træde i karakter, ønsket om at kunne være handlekraftig og følge sine drømme, ønsket om livsglæde, lykke og frihed og at livet er godt...

I det terapeutiske samtaleforløb gives der ligeledes "lektier for", forstået på den måde, at klienten med det samme får forskellige psykoterapeutiske værktøjer at arbejde med, i relation til sin situation.

M a n u e l t e r a p i

Manuel terapi er en kombination af forskellige massageteknikker og manuelle behandlingsformer der vælges efter klientens symptombillede og ønske. 


Der tilbydes:Akupressur  Shiatzu Reflexzoneterapi  Ledmobilisering Triggerpunktteknik Oliemassage Cupping Akupunktur Åndedrætstræning


De hyppigste symptombilleder der behandles er:Bevægeapparatets  muskel- og ledsymptomer, akut som kroniske, arbejdsskader, idrætsskader, overbelastnings-skader, nakke, lænd, skulder, albue, håndled, knæ, fødder, traumer efter ulykker og operationer, spændings-hovedpiner,  migræne, fibromyalgi, fibromer, behandling under graviditet, afspænding for velvære  m.v.

Under et behandlingsforløb undersøges klientens symptombillede med henblik på årsagssammenhænge og behandlingsstrategi, der behandles efter gennemprøvede terapeutiske teknikker, ligeledes anvises genoptrænings-programmer og vejledning. 

søndag den 24. september 2017

MANGE DANSKERE BLIVER RAMT AF STRESS

stresshåndtering

I Danmark er det, modsat hvad man måske skulle tro, desværre et meget stort antal personer, der hvert eneste år bliver ramt af stress. Det er et problem, der desværre er blevet udbredt blandt folk i rigtig mange forskellige aldre. Der er tale om en psykiske lidelse, der godt kan være meget svær at komme af med. Særligt hvis man ikke har nogle folk til at hjælpe sig. Et rigtig godt sted at starte for dig som gerne vil slippe af med stress er at få fat i nogle folk, der har et stort kendskab til stresshåndtering.

Der kan være mange gode grunde til, at man bliver ramt af stress

Man skal ikke være spor i tvivl omkring, at der godt kan være rigtig mange gode grunde til, at man er gået hen og blevet ramt af stress. Det er meget typisk sådan, at de folk der er blevet ramt af stress er blevet det på grund af deres arbejde, for der er nemlig rigtig mange af de folk, der går ned med stress, som oplever problemer, der bunder i alt for mange arbejdsopgaver.
Det som ofte sker, når man får alt for meget at se til er, at man populært sagt går ned med flaget, og det er netop det, som gør, at rigtig mange mennesker i dagens Danmark oplever, at de bliver ramt af stress. Dog er det klart, at det også sagtens kan skyldes flere forskellige andre ting, men dog er det som oftest på grund af alt for mange arbejdsopgaver, at folk bliver ramt af dette.

Stresshåndtering er vigtigt at få hos en professionel

Hvis det er sådan, at man først er blevet ramt af stress, så kan man lige så godt skynde sig at få kontaktet en af de mange super dygtige personer, som kan hjælpe en med stresshåndtering, for det er virkelig noget, der kan være utrolig vigtigt at få hjælp til. Der findes rigtig mange steder i hele landet, hvor der er professionelle folk, der kan hjælpe en med at få overblikket tilbage, og at få bearbejdet den psykiske lidelse som man måtte have. Hvis du godt kunne tænke dig at få hjælp til at komme videre efter en stresset situation, så er det i høj grad vigtigt, at du sørger for at få taget kontakt til en person, og det vil du have mulighed for flere forskellige steder rundt omkring i Danmark. 
I øvrigt vil det også kunne anbefales at få drøftet din situation med en professionel, allerede før du bliver ramt af stress, for den person der hver eneste dag hjælper andre med at slippe af med stress kan også sagtens give dig nogle super gode råd i forhold til hvad du kan gøre, hvis du godt kunne tænke dig at undgå at skulle blive ramt. Forebyggende hjælp er klart en effektiv måde at undgå stress på.

Samtaleterapi / Coaching individuelt eller par

Problemer i kontakten med andre Vanskeligheder med autoriteter 
 • Konfliktfyldt forhold til det andet køn 
 • Angst - generelt eller i bestemte situationer 
 • Ubehag ved konflikter eller konfrontationer 
 • Håndtering af følelser ved tab som f.eks. skilsmisse eller arbejdsløshed
Sådanne problemer viser sig tit som gentagelsesmønstre, hvor man falder i den samme fælde gang på gang, år efter år, uden at vide hvorfor det sker - eller hvad der egentlig sker. Det sker bare. Man kan føle sig som et offer for sig selv, hvor grotesk det end lyder. Med terapiens hjælp kan du udforske temaet ind til dets kerne og få løsnet op på den fastlåste situation.

Andre gange er vanskelighederne mindre håndgribelige, og viser sig måske ved
 • En generel følelse af kedsomhed og manglende engagement 
 • Du synes ikke, andre forstår dig rigtigt 
 • Fornemmelse af isolation eller ensomhed, også sammen med andre 
 • Frugtesløse bekymringer, tankerne kører i ring 
 • Du føler dig ikke god nok, og synes du burde være anderledes 
Hvis tilstande som disse er velkendte eller normale for dig, har du meget livskvalitet at vinde ved personlig udvikling. Det betyder at du gradvist finder frem til dine ægte følelser og behov, og eksperimenterer med at få dem gradvis udtrykt og opfyldt.

Den normale kilde til utilfredshed og frustration er, at du ikke får dine behov opfyldt. Det kan være fordi du ikke selv er bevidst om dem - eller du kender måske dem, men de forekommer skræmmende og du viger tilbage for at følge dem. Vi kender alle til at vælge den sikre løsning: at gøre, hvad andre forventer af os - eller hvad vi tror andre forventer...

Alle mennesker har gennem livet lært, at nogle ting "det må man ikke" eller "det kan man ikke", og andre ting bør eller skal man. Mange af disse faste holdninger bliver efterhånden til en spændetrøje for vores egen udfoldelse. Gennem et livsmanuskript har vi dannet os faste opfattelser af os selv, og hvordan vi skal håndtere tilværelsen.

Det er på mange måder praktisk, men bagsiden af medaljen er, at vi let bliver blinde for andre muligheder end dem vi har prøvet hundreder af gange før. Ved at undersøge dine indgroede holdninger og revidere eller kassere dem du ikke længere har brug for, får du væsentlig større muligheder for et tilfredsstillende liv.

Samtaleterapeuten sigter på at give forståelsen og accepten af sig selv tydeligere, så det bliver lettere at gøre det, der er godt og rigtigt for sig selv og at man dermed føler sig mere ligeværdig og godt tilpas med sig selv og de mennesker man omgås.

Seksuelle problemer

Behandlingsform
Uanset hvad din eller jeres problemstilling måtte være foregår al behandling udelukkende gennem samtaler. Da jeg som udgangspunkt mener at seksuelle problemer skyldes noget psykologisk og vurdere jeg at der er andre problemer henviser vi til personer med anden faglig baggrund.

Typiske problemer for kvinder kan være:

Manglende eller nedsat seksuel lyst, hæmmethed omkring seksualitet/onani, orgasmeproblemer eller en overgrebsproblematik der aldrig er blevet bearbejdet.

Kvinder, der ikke kender sig selv seksuelt, eller som har svært ved at acceptere deres egen seksualitet. Et meget almindeligt problem er også "hjernepiger" - dvs. kvinder, som har svært ved at give sig hen, fordi de er bange for at miste kontrol. Fysiske og psykiske problemer i forbindelse med overgangsalderen.

Typiske problemer for mænd kan være:

For tidlig sædafgang, rejsningsbesvær, manglende seksuel lyst, hæmmethed omkring seksualitet, manglende seksuelt kendskab til sig selv eller en overgrebsproblematik, der aldrig er blevet bearbejdet.

Biseksualitet, homoseksualitet, specielle sexuelle præferencer eller problemer omkring det at "springe ud" kan ligeledes være problemer, man kan henvende sig med.


Samlivsproblemer

Manglende tid til hinanden/pleje af parforholdet grundet travlhed og børn, graviditet, efter fødselsreaktioner, ubalance i parforholdet såsom den ene dominerer eller følelsen af at hænge på alt det praktiske - samt dårlig eller manglende kommunikation i parforholdet.

Parterapi

Parterapi kan bruges forebyggende og udviklende, bl.a. til
 • Opståede konflikter og kriser
 • Kommunikationsproblemer
 • Seksuelle og generelle samlivsproblemer
 • Fastkørte mønstre
 • Løsning af specifikke problemområder i forholdet

Ved parterapi bruger jeg grundlæggende de samme metoder og teknikker som ved individuel terapi. Det vil med andre ord sige, at jeg også her først og fremmest koncentrerer mig om nutiden, og om parternes aktuelle tanker og følelser.

Sigtet med parterapi er på den anden side anderledes end ved individuel terapi, nemlig udvikling eller problemløsning på parforholdet som sådan, fremfor hos den enkelte. Det betyder at det er relationen der er i fokus, hvor jeg alt efter situationen kan bede den ene eller begge parter om, for eksempel at:
 
 • fortælle partneren om sine aktuelle følelser i situationen
 • fortælle partneren om sine krav og forventninger
 • fortælle partneren om sine aktuelle ønsker
 
I kontakt med den anden, sådan at kontakten det meste af tiden vil være mellem parterne indbyrdes med mig som uvildig guide på sidelinien.

Det er min erfaring, at vi i parforhold ofte spiller ubevidste spil med hinanden, og jo flere spil der foregår, jo mindre "plads" vil der blive til den direkte og ærlige kontakt mellem parterne.

Hvordan den enkelte parterapi session vil forløbe, afhænger som i al anden terapi helt af de involverede personer, hvad udgangspunktet er og hvad der foregår undervejs.

Generelt er det vigtigt for mig, at begge parter tager ansvaret for deres egne tanker og følelser: for eksempel "Når du siger det, bliver jeg vred" frem for "du får mig til at blive vred". Selv om det kan se ud til at være en ligegyldig nuance, kan der være stor forskel fra "jeg har disse følelser, og det er mine" til "det er din skyld, at jeg har disse følelser".

For at parterapi skal have chancer for at føre til noget, er det afgørende at begge parter har en grundlæggende god vilje til at prøve det. Hvis for eksempel den ene part i realiteten har besluttet sig for at forlade forholdet, vil der ikke være noget grundlag for parterapien - som af den pågældende måske ligefrem kunne bruges som en begrundelse for at forlade partneren: "Der ser du - vi har endda været i terapi, men du vil stadig ikke forandre dig!".

Individuel terapi og Coaching

Individuel terapi og Coahing kan bl.a. bruges til
 • Personlig udvikling
 • Stress håndtering
 • Løsning af problemer og konflikter
 • Angst og Depression
 • Behandling af barndommens indflydelse på nutidens tanker og handlinger
 • Ønsket om ændring af nuværende adfærd
 • Løsning af personlige problemer
 
Som navnet siger, er det kun klienten og jeg, som er til stede ved individuel terapi. Dette giver den størst mulige fortrolighed for klienten, som her har et sikkert forum for at vise sig selv som han eller hun er - et menneske på godt og ondt. Det er så klientens frie valg at benytte sig af denne mulighed i det omfang, den indre støtte er til stede her og nu.

Som terapeut er jeg til stede som medmenneske så fuldt og ægte som jeg formår, og kan delagtiggøre dig i mine tanker, følelser og observationer.

Med en nysgerrig, udforskende grundholdning vil jeg lige så gerne høre om dine tilsyneladende irrationelle og urimelige følelser som jeg lytter til mere oplagte glæder og sorger. Det er dig der bestemmer hvilken vej vi skal gå, og hvor langt vi går - min rolle er at være ledsager på turen. Jeg har et grundigt kendskab til mig selv og til hvordan vi mennesker fungerer, men dit liv er det kun dig, der kender på første hånd!

Formålet er at hjælpe dig til at få et klarere syn på dig selv og en større accept af dig selv - inklusive hvordan du ubevidst skaber eller opretholder vanskeligheder i dit liv. Først når du ved hvad du gør og hvad der foregår, kan du effektivt gøre noget ved det, hvis du vil. Mit mål er at gøre mig selv overflødig: at du kan tackle de problemer, som er en uundgåelig bivirkning ved at være menneske, på egen hånd.

I terapien kan jeg trække på forskellige teknikker ud fra situationen.
Det kan f.eks. være:
 
 • Fokusering af opmærksomheden på følelser og fornemmelser
 • Brug af fantasien, enten frit eller styret
 • Kropsøvelser og -opmærksomhed
 • Dialog
 • Aktualisering af uafsluttede situationer fra fortiden
 • Afprøvning af nye eller ændrede handlemåder
 
Varigheden af individuel terapi er det svært at sige noget om generelt. Det kommer blandt andet meget an på dit behov - om du gerne vil have hjælp til at håndtere et afgrænset problem, eller om du er interesseret i personlig udvikling over en bredere front. Derfor kan varigheden være fra ganske få timer til et længere forløb. 
dégrundlaget bag alt mit arbejde er at medvirke til at give mennesker et bedre og mere tilfredsstillende liv. 

Sloganet "udvikling gennem forståelse" betyder, at muligheden for at udvikle sig primært sker gennem en øget forståelse for hvem vi er og hvad der ligger til grund for, at vi gør som vi gør

1. samtale indenfor 14 dage

Da det ofte er en proces man skal gennem og der er gået noget tid med overvejelser om det nu er nødvendigt at søge hjælp for løsning af sine problemer uanset om det er personligt, i parforholdet eller i familien, vil alle der henvender sig få tilbudt en tid til samtale indenfor 14 dage.


Individuel terapi og Coaching
kan bl.a. bruges til Personlig udvikling - Stress håndtering - Løsning af problemer og konflikter - Angst og Depression - Behandling af barndommens indflydelse på nutidens tanker og handlinger - Ønsket om ændring af nuværende adfærd - Løsning af personlige problemer
Parterapi
kan bruges forebyggende og udviklende, til bl.a. Opståede konflikter og kriser - Kommunikationsproblemer - Seksuelle og generelle samlivsproblemer - Fastkørte mønstre - Løsning af specifikke problemområder i forholdet
Seksuelle problemer
Uanset hvad din eller jeres problemstilling måtte være foregår al vores behandling udelukkende gennem samtaler. Da vi som udgangspunkt mener at seksuelle problemer skyldes noget psykologisk og vurdere vi at der er andre problemer henviser vi til personer med anden faglig baggrund.

kognitiv

Bo Bach Pedersen Brug viden om hjernen i kognitiv adfærdsterapi: et indblik i hvordan psykoterapeuter kan gøre brug af hjerneforskninge...