søndag den 11. februar 2018

kognitiv

Bo Bach Pedersen Brug viden om hjernen i kognitiv adfærdsterapi: et indblik i hvordan psykoterapeuter kan gøre brug af hjerneforskningen.
Brug viden om hjernen i kognitiv adfærdsterapi: et indblik i hvordan (Forfatter: Bo Bach Pedersen, Forlag: Sokratisk, Format: Hæftet, Type: Bog, ISBN: 9788792422804).
Kategori: Bøger & blade - Bøger
Psykoterapeut Mette Bang - Spiseforstyrrelse, Psykoterapi Og Familieinddragelse - Bog.
.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Akademisk Forlag Supervision af psykoterapi.
Supervision indtager en central position i psykoterapeuters uddannelse og udvikling. Trods flere lighedspunkter med psykoterapi, pædagogik og konsultation er psykoterapisupervision et selvstændigt virksomhedsområde. Supervisor må foruden at være en trænet psykoterapeut kende supervisionens særegne teori og.
Kategori: Bøger & blade - Study books
Sensitive børn.
Sensitive børn er den første danske bog om det sensitive personlighedstræk. 20 % af alle børn er født med dette personlighedstræk. Bogen er skrevet af Athina Delskov (psykolog, psykoterapeut og formand for HSP foreningen) og Lene Sonne (pædagog, psykoterapeut.
Kategori: Bøger & blade - Bøger - Sensitiv - Sensitiv
Gode råd før du vælger Bøger om psykoterapi Hvem henvender en psykoterapeut uddannelse sig til1111 Hvad koster en psykoterapeut uddannelse1111 Psykoterapeut diverse Psykoterapeutiske uddannelser Coaching Psykoterapeut uddannelse København Psykoterapeut uddannelse Psykoterapi

Psykoterapeutiske uddannelser

Der findes mange psykoterapeutiske uddannelser i Danmark med åbent optag. Psykoterapeut uddannelser er ikke statsgodkendte, og studerende kan derfor ikke modtage SU. Det er derfor nødvendigt af man har godt luft i økonomien, hvis man starter på en psykoterapeut uddannelse, som man har planer om at følge hele vejen. 

Dansk Psykoterapeutforening fører en liste over psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelser. Foreningen evaluerer uddannelsessteder baseret på vejledende krav for en psykoterapeutisk efteruddannelse. Kravene er opstillet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet.

Hvem henvender en psykoterapeut uddannelse sig til?

En psykoterapeut uddannelse er for dig, der godt kunne tænke sig at arbejde med psykoterapeutiske værktøjer. 

Mange bruger en psykoterapeut uddannelse, som et led i deres egen personlige udvikling. Man skal nemlig selv gennem en masse psykoterapi før man selv kan være psykoterapeut. Hvis ikke man kender sig selv og sin historie, så risikere man at komme til at overføre noget at ens egen historie, til klienten. Men en god psykoterapeut uddannelsen har du mulighed for at hæve dig over alle de andre, som kalder sig psykoterapeut, selv om de kun har taget et weekendkursus. 

Som udgangspunkt vil jeg sige, at man ikke kan kalde sig psykoterapeut uden mindste at have taget en uddannelse på 2 år. Man skal op og have brugt ca. 1500 timer før man bør forsøge at hjælpe andre mennesker. 

Det er selvfølgelig ikke kun timerne, der har betydning, det er selvfølgelig også vigtigt at kigge på hvilke redskaber den psykoterapeut uddannelse. 

Mange vælger en psykoterapeut uddannelse, fordi de føler en trang og lyst til at hjælpe andre mennesker.

Hvad koster en psykoterapeut uddannelse?

Det kommer meget an på hvor lang en uddannelse man tager. Som udgangspunkt bør man slet ikke starte på en psykoterapeut uddannelse som er mindre end 2 år lang, svarende til omkring 1500 timer. 

En 4-årig psykoterapeut uddannelse koster mellem 150.000 kr. og 250.000 kr. (2012). Det er derfor vigtig at vælge den rigtige fra staten. Giv dig derfor god tid til at finde den rigtige.

Undersøg også hvor meget du binder dig for, hvis du vil have muligheden for at springe fra.

psykoterapeut uddannelse

Her er en række gode råd, som du bør følge, hvis du overvejer at søge ind på en psykoterapeut uddannelse.

Tjek flere steder
Undersøg flere forskellige psykoterapeut uddannelse før du vælger. Mange psykoterapeut uddannelser tilbyder mulighed for gratis at være med på et kursus, hvor man kan opleve hvordan der bliver arbejdet på stedet.

Tjek på økonomi 
Før du skriver under på en kontrakt, der binder dig for er fast beløb, så sikre dig at du har økonomi til at tage uddannelsen. Før du er færdig med en god psykoterapeut uddannelse, så kan du godt have betalt op til 250.000 kr.

Tid
Har du tiden, også til at komme fra og tilbage. Der kræver rigtig lang tid at tage en psykoterapeut uddannelse, med kurser, lektien og transport. Hvordan er muligheden for at tage det offentlige til stedet. Tag der lang tid?. 

Anderkendte redskaber
Sørg for at uddannelsen bruger anderkendte redskaber, der via forskning har vist resultater. Der findes mange tvivlsomme metoder inden for psykoterapi, men der findes også mange metoder, der gennem mange år, har vist gode resultater.

Hvor længe har uddannelsen eksisteret
Hvis en psykoterapeut uddannelse har eksisteret i mange år, så er det normalt et kvalitetsstempel. Undersøg derfor hvor længde uddannelsen har eksisteret.

Andres mening
Forsøg at finde nogle, som har taget uddannelsen, det er normalt de bedste til at kunne give viden og erfaring med uddannelsen.

kognitiv

Bo Bach Pedersen Brug viden om hjernen i kognitiv adfærdsterapi: et indblik i hvordan psykoterapeuter kan gøre brug af hjerneforskninge...