tirsdag den 19. december 2017

PARTERAPi Odense - PARTERAPi Fyn

Ønsker I et godt og bæredygtigt parforhold
- og er hverdagen lige nu præget af vanskeligheder?

Kunne I tænke jer en ny måde at forstå og arbejde
med konflikter i parforholdet?

Et godt parforhold har stor betydning for, hvordan vi
trives, både enkeltvis, som par og familie.

Hvis I er i krise, kørt fast, og måske tæt på at gå fra hinanden, eller ønsker et mere velfungerende parforhold. Så er parterapi et effektivt til at få taget problemerne alvorligt og komme videre på mere konstruktiv vis.

Ofte viser vanskelighederne sig som: 
- konflikter
- gentagne frustrationer
- hyppige skænderier
- tilbagetrækning
- misforståelser
- jalouxi
- utroskab
- problemer/ uenigheder om
  børneopdragelse
- vanskeligheder i familielivet,
  med små eller større børn
- magtkampe
- sexlivet er ikke som ønsket
- mistet nær kontakt
- uenigheder om de mest basale ting
- tilbagevendende konflikter
- kritik, bebrejdelser, respektløshed
- stress
- sygdom
- sårbarhed
- nedtrykthed, depression
- vrede
eller andet ...

Når par kommer til mig, er der som regel konflikter,
frustration og magtkampe og/eller ønsket om mere
nærvær og gensidig lydhørhed og forståelse, samt
en bedre og mere konstruktiv kommunikation i
forholdet.
Parret har ofte svært ved at håndtere vanskelighederne 
konstruktivt på egen hånd. 
Jeg oplever, at mange tror, at løsningen på at
komme ud af konflikterne ligger hos partneren, som
skal forstå og lære et eller andet, for at forholdet
kan blive bedre.
Derfor bliver mange i første omgang overraskede, når
jeg fortæller, at det vigtige ikke er, hvem der skal
forandre sig først og hvordan; men at det handler om
at se nærmere - og på nye måder på sine konflikter
og frustrationer, fordi det også er her, kimen til ny
forståelse, genskabelse af nærhed og forløsning
ligger.
Når vi prøver at bekæmpe kritik og frustrationer i
livet, bliver resultatet oftest, at vi afskærer os fra en
stor energikilde og udviklingsressource.
Energien i vores frustrationer kan konstruktivt bruges
som afsæt til at komme fri af de magtkampe, der
slider så mange parforhold op.
KONTAKT Parterapeut & Psykoterapeut MPF CHETRiNE BOES
i Odense, for yderligere information og tidsbestilling.
Ved at arbejde med 'den anerkendende dialog' er det muligt at få indsigt i de erfaringer og længsler, der ligger bag fustrationer og magtkampe.
Herved kan der langsomt, bag om uenighed eller
bortvendthed, dukke en langt større og mere
omfattende forståelse frem.
En vigtig nøgle i forståelsen og arbejdet med kritik
og frustration er, at der bagved enhver
tilbagevendende kritik er en frustration og under den
en længsel hos den, der kritiserer. Og af det er vigtigt
at vi forstår den bagvedliggende længsel.
Ved hjælp af den anerkendende dialog bruger vi
netop frustrationer og kritik i parforholdet til at skabe
ny kontakt, lydhørhed, indlevelse, nærhed og
forståelse.
Frustrationen bruges på den måde som afsæt til at
genskabe magien, kontakten, nærheden og den
åbenhed og gensidige forståelse, som vi oplevede
dengang, vi mødte hinanden.

Parterapi i Odense kan eksempelvis hjælpe Jer med:
At genfinde nærheden, trygheden, glæden,
livfuldheden og meningen i Jeres forhold.
At lære at forholde Jer til jer selv og hinanden på nye
måder, der skaber trivsel og udvikling i parforholdet.
At blive bedre til at snakke sammen og lytte til
hinanden. 
At lære enkle redskaber, som har stor virkning til fx at
forebygge og løse konflikter.
At lære at håndtere skænderier, lukkethed og svære
følelser.
At finde årsagen til vanskelighederne, og hvorfor I ofte
løber ind i de samme, ofte opslidende konflikter igen
og  igen.
At lære at vende vrede og frustration til gensidig
forståelse – og større forståelse af sig selv.
Parterapi i Odense er for alle - og henvender sig således:
Til par med små eller større problemer i hverdagen
- eller akut opstået krise.
Til jer, som er kørt fast og har brug for effektiv støtte til
at finde nye måder at løse konflikterne, frustrationerne, magtkampene, skænderierne og blive bedre til at
kommunikere og forstå hinanden.
Til par/forældre, der er ramt af hverdagen med job, studier, med små eller større børn.
Til jer, der står i akut eller længere varende krise, fx på
grund af utroskab, jalouxi, utilfredsstillende eller
manglende sexliv, sygdom, tillidsbrud m.m.
Til familier med børn, der ikke trives, som de skal, og
derfor har brug for at mor og far skaber bedre
betingelser for alle i familien.
Til dig, der slider med tilstande som: stress, angst,
depression, tvivl, smerte eller andre svære tilstande.
Der er videnskabelig dokumentation for, at parterapi
er lige så effektivt mod disse tilstande, som individuel
terapi.
Til jer, der lever et praktisk parallelliv og længes efter
den magi, livfuldhed og de visioner I oplevede, da I
var nyforelskede.
Til jer, der tager jeres forhold alvorligt og ønsker at
berige det med mere kvalitet, dybde nærvær og
forståelse; med ansvar for egen og den fælles vækst
og udvikling.
Til par, der vil genfinde og udvikle nærvær, kontakt
og dybde, og lære hinanden endnu bedre at kende.
Til jer, der står på randen til at gå fra hinanden, men
ønsker at give jeres forhold endnu en chance.
Til par, der har taget beslutningen om skilsmisse, og
gerne vil have støtte til at komme ordentlig fra
hinanden - og af hensyn til børnene ønsker at optimere
det forældresamarbejde, der skal fortsætte også efter
skilsmisssen.
Til dig, som vil bruge skilsmisseprocessen til personlig
vækst og forandring, så du skaber de bedste
betingelser for at undgå at gentage de samme
mønstre og vanskeligheder i fremtiden.
Der skal arbejdes for at bevare et kærligt og
respektfuldt parforhold ... I medgang og modgang.
Metoden jeg anvender til parterapi er ofte Imago.
Og jeg benytter herud over de metoder jeg vurderer er til størst gavn for den enkelte og for jeres unikke forhold.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

kognitiv

Bo Bach Pedersen Brug viden om hjernen i kognitiv adfærdsterapi: et indblik i hvordan psykoterapeuter kan gøre brug af hjerneforskninge...