mandag den 30. oktober 2017

Coaching og terapi

Personlig og faglig udvikling

Har du behov for en forandring? Personlig sparring kan hjælpe dig med at identificere personlige udviklingsmuligheder samt skabe en forandring, der bringer dig tættere på dine professionelle og personlige behov.

Personlig udvikling

Coaching og terapi

Oplever du, at du har vanskeligt ved at håndtere bestemte situationer? At du bevæger dig væk fra den person eller rolle, du gerne vil have? At du er uklar på, hvilken retning du ønsker at bevæge dig i forhold til karriere og privatliv?
Vi tilbyder faglig og personlig sparring, der kan hjælpe dig med at iværksætte forandringer og bryde, de barrierer der står mellem dig og den person du gerne vil være.
Sessionerne tilpasses oftest således at de spænder fra støttende rådgivning til terapi. Det giver dig mulighed for, at både undersøge, begivenheder omkring dig, samt de begivenheder, der opstår inden i dig, når du bevæger dig.

Metode

Tilgangen til terapi og coaching tager udgangspunkt i moderne og evidensbaseret terapi; 3. generation kognitiv terapi.

Udviklingseksempler

Den personlige sparring kan bruges til emner der knytter sig til jobbet, livet udenfor jobbet (eks. afklaring af, hvad der er vigtigt, belastningsreaktioner, krise) eller en kombination (eks. stress, afklaring af, hvad der motiverer).
På jobbet kan der f.eks. opstå behov for adfærdsændring og forandringer på baggrund af feedback fra leder og medarbejder. Sparingen kan også bruges til at håndtere en konkret konflitksituation eller en svær beslutning.
Udenfor jobet kan der være et behov for afklaring af, hvad der er vigtigt, hvad der motiverer, håndtering af en konkret belastningsreaktion eller krise.
Mange gange vil problematikker på job og udenfor job påvirke hinanden (som f.eks. stress). Den personlige sparring er ikke begrænset af emne eller situation; den tager udgangspunkt i dit konkrete behov.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

kognitiv

Bo Bach Pedersen Brug viden om hjernen i kognitiv adfærdsterapi: et indblik i hvordan psykoterapeuter kan gøre brug af hjerneforskninge...