søndag den 24. september 2017

Samtaleterapi / Coaching individuelt eller par

Problemer i kontakten med andre Vanskeligheder med autoriteter 
  • Konfliktfyldt forhold til det andet køn 
  • Angst - generelt eller i bestemte situationer 
  • Ubehag ved konflikter eller konfrontationer 
  • Håndtering af følelser ved tab som f.eks. skilsmisse eller arbejdsløshed
Sådanne problemer viser sig tit som gentagelsesmønstre, hvor man falder i den samme fælde gang på gang, år efter år, uden at vide hvorfor det sker - eller hvad der egentlig sker. Det sker bare. Man kan føle sig som et offer for sig selv, hvor grotesk det end lyder. Med terapiens hjælp kan du udforske temaet ind til dets kerne og få løsnet op på den fastlåste situation.

Andre gange er vanskelighederne mindre håndgribelige, og viser sig måske ved
  • En generel følelse af kedsomhed og manglende engagement 
  • Du synes ikke, andre forstår dig rigtigt 
  • Fornemmelse af isolation eller ensomhed, også sammen med andre 
  • Frugtesløse bekymringer, tankerne kører i ring 
  • Du føler dig ikke god nok, og synes du burde være anderledes 
Hvis tilstande som disse er velkendte eller normale for dig, har du meget livskvalitet at vinde ved personlig udvikling. Det betyder at du gradvist finder frem til dine ægte følelser og behov, og eksperimenterer med at få dem gradvis udtrykt og opfyldt.

Den normale kilde til utilfredshed og frustration er, at du ikke får dine behov opfyldt. Det kan være fordi du ikke selv er bevidst om dem - eller du kender måske dem, men de forekommer skræmmende og du viger tilbage for at følge dem. Vi kender alle til at vælge den sikre løsning: at gøre, hvad andre forventer af os - eller hvad vi tror andre forventer...

Alle mennesker har gennem livet lært, at nogle ting "det må man ikke" eller "det kan man ikke", og andre ting bør eller skal man. Mange af disse faste holdninger bliver efterhånden til en spændetrøje for vores egen udfoldelse. Gennem et livsmanuskript har vi dannet os faste opfattelser af os selv, og hvordan vi skal håndtere tilværelsen.

Det er på mange måder praktisk, men bagsiden af medaljen er, at vi let bliver blinde for andre muligheder end dem vi har prøvet hundreder af gange før. Ved at undersøge dine indgroede holdninger og revidere eller kassere dem du ikke længere har brug for, får du væsentlig større muligheder for et tilfredsstillende liv.

Samtaleterapeuten sigter på at give forståelsen og accepten af sig selv tydeligere, så det bliver lettere at gøre det, der er godt og rigtigt for sig selv og at man dermed føler sig mere ligeværdig og godt tilpas med sig selv og de mennesker man omgås.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

kognitiv

Bo Bach Pedersen Brug viden om hjernen i kognitiv adfærdsterapi: et indblik i hvordan psykoterapeuter kan gøre brug af hjerneforskninge...