søndag den 24. september 2017

Individuel terapi og Coaching

Individuel terapi og Coahing kan bl.a. bruges til
 • Personlig udvikling
 • Stress håndtering
 • Løsning af problemer og konflikter
 • Angst og Depression
 • Behandling af barndommens indflydelse på nutidens tanker og handlinger
 • Ønsket om ændring af nuværende adfærd
 • Løsning af personlige problemer
 
Som navnet siger, er det kun klienten og jeg, som er til stede ved individuel terapi. Dette giver den størst mulige fortrolighed for klienten, som her har et sikkert forum for at vise sig selv som han eller hun er - et menneske på godt og ondt. Det er så klientens frie valg at benytte sig af denne mulighed i det omfang, den indre støtte er til stede her og nu.

Som terapeut er jeg til stede som medmenneske så fuldt og ægte som jeg formår, og kan delagtiggøre dig i mine tanker, følelser og observationer.

Med en nysgerrig, udforskende grundholdning vil jeg lige så gerne høre om dine tilsyneladende irrationelle og urimelige følelser som jeg lytter til mere oplagte glæder og sorger. Det er dig der bestemmer hvilken vej vi skal gå, og hvor langt vi går - min rolle er at være ledsager på turen. Jeg har et grundigt kendskab til mig selv og til hvordan vi mennesker fungerer, men dit liv er det kun dig, der kender på første hånd!

Formålet er at hjælpe dig til at få et klarere syn på dig selv og en større accept af dig selv - inklusive hvordan du ubevidst skaber eller opretholder vanskeligheder i dit liv. Først når du ved hvad du gør og hvad der foregår, kan du effektivt gøre noget ved det, hvis du vil. Mit mål er at gøre mig selv overflødig: at du kan tackle de problemer, som er en uundgåelig bivirkning ved at være menneske, på egen hånd.

I terapien kan jeg trække på forskellige teknikker ud fra situationen.
Det kan f.eks. være:
 
 • Fokusering af opmærksomheden på følelser og fornemmelser
 • Brug af fantasien, enten frit eller styret
 • Kropsøvelser og -opmærksomhed
 • Dialog
 • Aktualisering af uafsluttede situationer fra fortiden
 • Afprøvning af nye eller ændrede handlemåder
 
Varigheden af individuel terapi er det svært at sige noget om generelt. Det kommer blandt andet meget an på dit behov - om du gerne vil have hjælp til at håndtere et afgrænset problem, eller om du er interesseret i personlig udvikling over en bredere front. Derfor kan varigheden være fra ganske få timer til et længere forløb. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

kognitiv

Bo Bach Pedersen Brug viden om hjernen i kognitiv adfærdsterapi: et indblik i hvordan psykoterapeuter kan gøre brug af hjerneforskninge...