søndag den 24. september 2017

dégrundlaget bag alt mit arbejde er at medvirke til at give mennesker et bedre og mere tilfredsstillende liv. 

Sloganet "udvikling gennem forståelse" betyder, at muligheden for at udvikle sig primært sker gennem en øget forståelse for hvem vi er og hvad der ligger til grund for, at vi gør som vi gør

1. samtale indenfor 14 dage

Da det ofte er en proces man skal gennem og der er gået noget tid med overvejelser om det nu er nødvendigt at søge hjælp for løsning af sine problemer uanset om det er personligt, i parforholdet eller i familien, vil alle der henvender sig få tilbudt en tid til samtale indenfor 14 dage.


Individuel terapi og Coaching
kan bl.a. bruges til Personlig udvikling - Stress håndtering - Løsning af problemer og konflikter - Angst og Depression - Behandling af barndommens indflydelse på nutidens tanker og handlinger - Ønsket om ændring af nuværende adfærd - Løsning af personlige problemer
Parterapi
kan bruges forebyggende og udviklende, til bl.a. Opståede konflikter og kriser - Kommunikationsproblemer - Seksuelle og generelle samlivsproblemer - Fastkørte mønstre - Løsning af specifikke problemområder i forholdet
Seksuelle problemer
Uanset hvad din eller jeres problemstilling måtte være foregår al vores behandling udelukkende gennem samtaler. Da vi som udgangspunkt mener at seksuelle problemer skyldes noget psykologisk og vurdere vi at der er andre problemer henviser vi til personer med anden faglig baggrund.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

kognitiv

Bo Bach Pedersen Brug viden om hjernen i kognitiv adfærdsterapi: et indblik i hvordan psykoterapeuter kan gøre brug af hjerneforskninge...